Over Denice van Geffen

pasfotoDenice heeft in 2007 besloten DÉvGÉ (training, coaching & mediation) op te richten. Sinds 2010 is daar De Wandelende Mediator aan toegevoegd. Zij heeft jarenlange ervaring als trainer, coach en interim-manager. Sinds enige tijd traint en coacht zij medewerkers binnen bedrijven in het "bemiddelen bij conflicten". Op scholen traint zij groepen leerlingen om te bemiddelen bij conflicten onderling (Mediation door Leerlingen).

 

Denice van Geffen heeft ruime ervaring in het bemiddelen van conflicten binnen arbeidsrelaties en in de privésfeer (relatie- en buurtbemiddeling). Zij is gericht op snelle de-escalatie van het conflict en op herstel van de communicatie. Haar aanpak kenmerkt zich door luisteren, reflecteren en het stellen van vragen. Denice is een NMI geregistreerd mediator.

 

"Ik bied u een prettige en vertrouwde omgeving waarin u tot optimale resultaten en oplossingen kunt komen. Samen met u doorloop ik letterlijk als De Wandelende Mediator het volledige proces van mediation of coaching." - Denice van Geffen